Voorleggen conceptbrief administratiekantoor geen tuchtrechtelijk verwijt – herzieningsverzoek afgewezen

Deel deze pagina

TRB-2022-4668-HV
Herzieningsbeslissing, 22 februari 2022

Voortzetting van TRB-2021-4668-AD.

Melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af. De voorzitter is van oordeel dat de Algemeen Directeur op juiste gronden heeft beslist dat geen klacht wordt voorgelegd aan de Tuchtcommissie.

Hier vind je de beslissing.