Tussenbeslissing over aanlevering onderzoeksrapporten

Deel deze pagina

TRB-2016-3540 en TRB-2016-3508.

Tuchtcommissie, 19 september 2016

Op 12 juli 2016 heeft een vergadering plaatsgevonden in twee zaken, waarna door de Tuchtcommissie een tussenbeslissing is gewezen. Op deze vergadering zijn de zaken niet inhoudelijk behandeld, maar is uitsluitend aan de orde geweest op welke wijze afschriften van onderzoeksrapporten van de bank moeten worden aangeleverd. De Tuchtcommissie heeft geconstateerd dat een deel van de onderzoeksrapporten – voor zover dit persoonsgegevens betreft – onleesbaar is gemaakt. De Tuchtcommissie beslist in de tussenbeslissing dat het dossier zal worden aangevuld met een afschrift van het onderzoeksrapport van de bank dat slechts geanonimiseerd zal zijn ten aanzien van namen, telefoonnummers, rekeningnummers en e-mailadressen van cliënten. De namen dienen daarbij te worden vervangen door een vaste letter per naam. Daarnaast wordt de Algemeen Directeur de opdracht gegeven een zienswijze aan de Autoriteit Persoonsgegevens te verzoeken aangaande de vraag of documenten, die in het kader van de tuchtprocedure door banken worden overhandigd aan de Algemeen Directeur resp. de Tuchtcommissie en waarin gegevens van derden worden genoemd, in niet geanonimiseerde vorm mogen worden verstrekt.

Download hier de tussenbeslissingen: Tussenbeslissing dossier 3540 en Tussenbeslissing dossier 3508

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF