Bekijken klantgegevens zonder zakelijke aanleiding II; beroepsverbod

Deel deze pagina

TRB-2016-3540. 

Vervolg op tussenbeslissing van 19 september 2016.

Verweerster heeft frequent zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens bekeken van cliënten van de bank. Het ging daarbij om rekeninggegevens van personen in haar directe (privé-)omgeving. Hiermee heeft verweerster niet integer gehandeld. Zij heeft zich evenmin gehouden aan de regels die voor het werk bij de bank gelden. Doordat zij informatie over deze rekeninggegevens aan haar partner heeft verteld, heeft zij gehandeld in strijd met de gedragsregel dat zij vertrouwelijke informatie geheim moet houden. Voorts heeft verweerster bankzaken van klanten waarmee eveneens een privérelatie bestond, behandeld. Verweerster heeft de betreffende rekeninghouders te woord heeft gestaan, heeft gekeken in de rekeningen van de rekeninghouders en heeft geïnventariseerd of de betreffende rekeninghouders konden worden doorverwezen naar collega’s.

De Tuchtcommissie is van oordeel dat verweerster deze klanten, zoals de interne gedragsregels van de bank voorschrijven, direct had moeten (en kunnen) doorverwijzen naar collega’s zonder eerst hun rekeninggegevens te bekijken. Aldus heeft verweerster gehandeld in strijd met de interne regels van de bank.  De Tuchtcommissie legt verweerster de aanwijzing op dat zij gedurende een periode van zes maanden niet werkzaam mag zijn in de bancaire sector.

De naam van de beëdigde wordt opgenomen in het door banken inzichtelijke register van Stichting Tuchtrecht Banken.

Download de volledige uitspraak hier: Uitspraak dossier 3540.

Download volledige uitspraak .PDF