Rekeninggegevens bekijken zonder zakelijke aanleiding – sepot

Deel deze pagina

TRB-2018-3865

Beëdigde heeft rekeninggegevens bekeken zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond. De Algemeen Directeur benadrukt dat het bekijken van klantgegevens zonder zakelijke aanleiding daartoe in strijd is met de bankierseed en de daarbij behorende Gedragsregels. In zoverre heeft beëdigde niet in lijn met de Gedragsregels gehandeld. De Algemeen Directeur legt in dit specifieke geval geen klacht voor aan de Tuchtcommissie Banken. De Algemeen Directeur weegt mee dat het twee incidenten betreffen, beëdigde de rekeninggegevens niet heeft gedeeld en hij voldoende doordrongen is dat het niet is toegestaan rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding te raadplegen. Verder is naar het oordeel van de Algemeen Directeur niet gebleken dat sprake is van belangenverstrengeling. De Algemeen Directeur weegt voorts mee dat beëdigde reeds voldoende is gesanctioneerd.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing AD 3865

Download volledige uitspraak .PDF