Raadpleging rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding.

Deel deze pagina

TRB-2023-4753-TC
Tuchtcommissie, 05-04-2023

TRB-2023-4753-TC. Verweerder heeft (in het systeem van de bank) rekeninggegevens geraadpleegd, zonder dat hier een zakelijk aanleiding voor bestond. Bij de op te leggen maatregel houdt de tuchtcommissie rekening met de omstandigheden van het geval. In dat kader wordt onder meer ermee rekening gehouden dat (i) het om een beperkt aantal raadplegingen gaat, (ii) verweerder zijn onderhavige gedragingen ten dele zelf aan de orde heeft gesteld binnen de bank en steeds openheid van zaken heeft gegeven, zelfinzicht heeft getoond en spijt heeft betuigd, (iii) sprake is van sancties die reeds door de bank aan verweerder zijn opgelegd en (iv) uit het handelen van verweerder niet is gebleken dat hij welbewust financiële gegevens van derden heeft willen raadplegen of daarvan misbruik heeft willen maken. De tuchtcommissie legt verweerder een geldboete van € 375,- op.
De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.