Raadplegen rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding – beroepsverbod

Deel deze pagina

TRB-2022-4599-TC,
Tuchtcommissie, 2 maart 2022

Verweerster heeft gedurende een langere periode de rekeninggegevens van klanten geraadpleegd zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond. De Tuchtcommissie acht het handelen van verweerster niet integer. Bovendien schaadt dit het vertrouwen dat de samenleving in de bank als professionele instelling moet kunnen stellen. De Tuchtcommissie houdt er rekening mee dat verweerster het kwalijke van haar handelen inziet. De Tuchtcommissie legt verweerster een beroepsverbod voor de duur van drie maanden op.

De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

Download volledige uitspraak .PDF