Raadplegen rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

Deel deze pagina

TRB-2023-4715-TC
Tuchtcommissie, 24 mei 2023

TRB-2023-4715-TC. Verweerster heeft rekeninggegevens van klanten van de bank geraadpleegd zonder dat hiervoor een zakelijke aanleiding bestond. In de gedragsregels van de bank staat onder meer dat het niet is toegestaan interne systemen van de bank te gebruiken om persoonlijke informatie (zoals rekeningen of informatie over transacties) van klanten te raadplegen, tenzij dat strikt noodzakelijk is voor het werk. Hiermee is het handelen van verweerster in strijd met de Gedragsregels Bancaire Sector.
Alle omstandigheden van het geval meewegende, waaronder het feit dat niet is gebleken dat verweerster zich toetsbaar heeft opgesteld maar ook dat verweerster de verkregen informatie niet met derden heeft gedeeld of anderszins heeft gebruikt, komt de Tuchtcommissie tot het besluit dat een beroepsverbod van 3 maanden gerechtvaardigd is.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.