Raadplegen klantgegevens aanslagpleger tram

Deel deze pagina

TRB-2020-4430-TC; TRB-2020-4442-TC; TRB-2020-4447-TC; TRB-2020-4448-TC
Tuchtcommissie, 25 november 2020

Zeven bankmedewerkers hebben op de dag van de aanslag in Utrecht de gegevens van de aanslagpleger geraadpleegd. Zij hebben daarmee de gedragsregels en de interne regels van de bank niet nageleefd. De Tuchtcommissie legt zes bankmedewerkers geen maatregel op.  Zij houdt hierbij rekening met de omstandigheid dat de mate waarin toegang tot privacygevoelige informatie is verkregen, beperkt is gebleven en dat niet is gehandeld vanuit persoonlijk belang of nieuwsgierigheid. De Tuchtcommissie acht het aannemelijk dat in een landelijk zeer gespannen situatie en door de vraag om hulp door de politie een kort moment onvoldoende is stilgestaan bij de beperkingen die gelden voor het gebruiken van het banksysteem. Verder houdt de Tuchtcommissie in vier zaken rekening met het tijdsverloop.

De zevende bankmedewerker heeft naast het raadplegen van de gegevens van de aanslagpleger, ook veelvuldig de rekeninggegevens van familieleden en haar eigen rekening geraadpleegd. Verder is zij niet open en eerlijk geweest over haar gedragingen. Haar wordt daarom de maatregel van een beroepsverbod voor de duur van zes weken opgelegd. De naam van verweerster is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF