Raadplegen en delen rekeninggegevens klanten

Deel deze pagina

TRB-2021-4534-AD
Algemeen Directeur, 6 mei 2021

Beëdigde heeft herhaaldelijk van verschillende klanten rekeninggegevens geraadpleegd zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond. Informatie van deze rekeningen heeft zij vervolgens gedeeld met een derde. Rekeninggegevens bevatten veel informatie over het persoonlijke leven van klanten. Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat bankmedewerkers hier zorgvuldig mee omgaan. De Algemeen Directeur is dan ook van oordeel dat beëdigde met haar handelen dit vertrouwen heeft geschaad.

De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking voorgesteld in de vorm van een berisping en een geldboete van € 300,-. Hij heeft daarbij rekening gehouden met de omstandigheden waaronder beëdigde haar handelen heeft begaan. Beëdigde heeft de schikking geaccepteerd.

De naam van beëdigde is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Download volledige uitspraak .PDF