Privé-uitgaven met zakelijke creditcard

Deel deze pagina

TRB-2017-3568. 

Verweerster heeft een zakelijke creditcard gebruikt voor privé-uitgaven. Verweerster heeft in de administratie aan deze uitgaven een zakelijk karakter toegekend en heeft haar leidinggevende, vanwege het feit dat zij niet beschikte over de benodigde bonnetjes, verzocht een verklaring op te stellen over de zakelijke aard van de uitgaven, terwijl die niet aanwezig was. De leidinggevende heeft hierop onbedoeld een verklaring opgesteld, met een daarin – naar later is gebleken – onjuiste inhoud. Met deze gedragingen heeft verweerster de Gedragscode voor bankmedewerkers overtreden. De Tuchtcommissie legt aan verweerster een berisping op.

Bij de oplegging van deze maatregel heeft de Tuchtcommissie rekening gehouden met de bijzondere persoonlijke situatie waarin verweerster verkeerde en de tijdspanne waarin de gedragingen hebben plaatsgevonden (een groot deel van de betalingen is verricht voor invoering van de bankierseed en zijn derhalve niet meegenomen in deze beslissing). Voorts heeft de Tuchtcommissie meegewogen dat verweerster haar medewerking heeft verleend aan het treffen en nakomen van een terugbetalingsregeling met de bank.

De naam van de beëdigde wordt opgenomen in het door banken inzichtelijke register van Stichting Tuchtrecht Banken.

Download hier de uitspraak: Uitspraak dossier 3568

Download volledige uitspraak .PDF