Opdracht nader onderzoek door Algemeen Directeur

Deel deze pagina

TRB-2022-4793-AD
Algemeen Directeur, 30 juni 2022

TRB-2022-4793-HV
Herzieningsbeslissing, 19 augustus 2022

De melding houdt in dat de bankmedewerker niet (tijdig) zou hebben gereageerd op e-mails waarin de melder verzocht om inzage in de gegevens die de bank over hem als voormalig klant had opgeslagen en dat de bankmedewerker zou hebben geweigerd die gegevens te verwijderen.

De Algemeen Directeur heeft de melding afgewezen omdat uit overgelegde stukken van de melder blijkt dat de bankmedewerker heeft gereageerd op zijn e-mails. Het tijdsverloop is onzorgvuldig te noemen maar onvoldoende om een tuchtrechtelijk verwijt te maken aan de bankmedewerker. Daarnaast heeft de bankmedewerker de procedure van de bank omtrent het verwijderen van klantgegevens uitgelegd aan melder.

Melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie houdt de beslissing op het herzieningsverzoek aan en geeft de Algemeen Directeur gelegenheid om nader onderzoek te doen naar in de beslissing omschreven onduidelijkheden in het dossier en binnen zes weken schriftelijk te reageren op het herzieningsverzoek.

Zie hier de beslissing van de Algemeen Directeur.
Zie hier de beslissing van de Voorzitter van de Tuchtcommissie.