Op onterechte gronden bankvergoedingen aan zichzelf uitgekeerd

Deel deze pagina

TRB-2022-4654-TC
Tuchtcommissie, 25 mei 2022

Verweerder heeft de gedragsregels overtreden door geldbedragen over te maken naar zijn eigen bankrekening en daarbij steeds een onjuiste reden voor die overmakingen in de banksystemen te vermelden. Hij heeft zijn bevoegdheden als bankmedewerker misbruikt om zichzelf te verrijken en heeft geprobeerd zijn handelen te verdoezelen. Hij heeft tevens de gedragsregels overtreden door eigenhandig zijn initialen en geboortedatum in de banksystemen aan te passen. Een en ander is niet integer en zowel in strijd met de wet als met de regels die voor het werken bij de bank gelden. Ook schaadt deze handelswijze het vertrouwen dat de samenleving moet kunnen hebben in de bank en haar medewerkers. De tuchtcommissie heeft verweerder een beroepsverbod voor de duur van twaalf maanden opgelegd.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De link naar de uitspraak.