Onzorgvuldige vastlegging in dossiers – sepot

Deel deze pagina

TRB-2017-3645

Beëdigde is financieel adviseur. De Algemeen Directeur is van oordeel dat hij onzorgvuldig is geweest in de vastlegging van gesprekken met klanten, gegeven adviezen aan klanten alsmede de dossiervorming bij de aanvraag van een financiering. Een financieel adviseur behoort zorgvuldig en toetsbaar te werken bij het geven, bepalen en vastleggen van adviezen. Nu de adviezen van beëdigde hebben geleid tot het verstrekking van een financiering aan klanten – zonder dat inzichtelijk is welke (liquiditeits)risico’s de klanten mogelijk lopen in de toekomst – heeft beëdigde de bankierseed geschonden. De Algemeen Directeur oordeelt echter dat het handelen van beëdigde niet zal worden voorgelegd aan de Tuchtcommissie Banken. Hiervoor zijn de fouten onvoldoende ernstig. Op basis van het voorliggende dossier is onvoldoende vast komen te staan dat beëdigde dermate ondeskundig is dat dit een voldoende ernstig verwijt in tuchtrechtelijke zin oplevert. Bovendien is de melding in hoge mate arbeidsrechtelijk van aard.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing AD 3645

Download volledige uitspraak .PDF