Onvoldoende informatie over individuele rol bankmedewerkers – geen nader onderzoek

Deel deze pagina

TRB-2022-4031-HV
TRB-2022-4159-HV
Herzieningsbeslissing, 26 januari 2022

Vervolg op TRB-2021-4010-AD e.v.

Twee melders hebben herziening verzocht van de beslissing van de Algemeen Directeur.
De voorzitter van de tuchtcommissie wijst de herzieningsverzoeken af. De voorzitter overweegt dat alleen individuele gedragingen (handelen of nalaten) van bankmedewerkers aan de gedragsregels kunnen worden getoetst. De door de bank verstrekte informatie bevat hierover echter geen informatie. De voorzitter oordeelt dat, gelet op alle inspanningen die al zijn verricht in dit langlopende onderzoek, van de Algemeen Directeur niet kan worden verlangd dat hij hier nog nader onderzoek naar doet.

De uitspraken vind je hier: TRB-2022-4031-HV en TRB-2022-4159-HV.