Onderzoek naar schending Wwft. Collectief falen. Bankierseed niet voldoende ernstig geschonden.

Deel deze pagina

TRB-2021-4010-AD e.v.
Beslissing Algemeen Directeur, 15 september 2021

Naar aanleiding van de schikking van het OM met een bank vanwege structurele overtreding van de Wwft, zijn meer dan 200 meldingen tegen leden van de RvB en RvC van de bank ingediend. De Algemeen Directeur heeft onderzoek verricht naar de medewerkers van de bank die in de periode 2015 – 2018 verantwoordelijkheid droegen voor de naleving van de Wwft. Binnen de bank zijn bij verschillende afdelingen en in meerdere managementlagen met betrekking tot het FEC-CDD beleid verkeerde afwegingen gemaakt. De Algemeen Directeur heeft niet kunnen vaststellen dat de onderzochte personen – voor hun aandeel in het geheel – in een (voldoende) ernstige mate de bankierseed hebben geschonden.

Download volledige uitspraak .PDF