Ontvreemden goederen werkgever

Deel deze pagina

TRB-2021-4529-TC
Tuchtcommissie, 28 april 2021

Verweerder heeft koperen geleiders, toebehorende aan de bank, weggenomen. Deze geleiders heeft verweerder verkocht en de opbrengst voor privédoeleinden aangewend. De Tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder hiermee niet integer en in strijd met de wet heeft gehandeld. De Tuchtcommissie verklaart de klacht gegrond. Bij de op te leggen maatregel weegt de Tuchtcommissie mee dat verweerder spijt heeft betuigd, dat hij de bij de bank ontstane financiële schade heeft gecompenseerd en dat hij strafrechtelijk is beboet voor zijn handelen. De Tuchtcommissie legt een beroepsverbod van zes maanden op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken hebben inzage in dit register.

Download volledige uitspraak .PDF