Onttrekken € 10.000,- van rekening broer

Deel deze pagina

TRB-2021-4508-TC
Tuchtcommissie, 22 december 2021

Verweerder heeft in totaal een bedrag van € 10.000,- van de rekening van zijn zwakbegaafde broer naar zichzelf overgeboekt. Vervolgens heeft hij de bankafschriften aangepast door deze overboekingen te verwijderen. Verder heeft verweerder de persoonsgegevens van de rekening van zijn broer gewijzigd. De tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder zijn bevoegdheden als bankmedewerker in verregaande mate heeft misbruikt om zijn eigen financiële problemen op te lossen. De Tuchtcommissie acht dit handelen volstrekt niet integer en legt hem een beroepsverbod voor de duur van acht maanden op.

De naam van verweerder wordt is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen dit register inzien.

De uitspraak vind je hier.