Onjuiste insider-status

Deel deze pagina

TRB-2022-4600-TC
Tuchtcommissie, 26 januari 2022

Verweerder heeft zijn status als dual-insider (door een ondergeschikte) laten aanpassen naar die van non-insider. Hierdoor heeft hij zich onttrokken aan het voor hem geldende beleid en het daarbij behorende controlemechanisme. Verweerder is vervolgens als dual-insider blijven handelen via zijn rekening bij een ander bedrijf. Hij heeft voor deze transacties de bank geen voorafgaande toestemming gevraagd, waardoor de bank hier geen zicht op had.

De Tuchtcommissie ziet in de aard en de ernst van deze gedragingen aanleiding verweerder een voorwaardelijk beroepsverbod op te leggen. Hoewel de Tuchtcommissie ervan overtuigd is dat verweerder het foutieve van zijn handelen inziet en daarover oprecht spijt heeft, houdt zij rekening met verweerders positie binnen de bank en de opeenvolgende gedragingen over een langere periode.

De Tuchtcommissie legt verweerder een voorwaardelijk beroepsverbod voor de duur van een maand op.

De naam van verweerder wordt, indien geen hoger beroep is ingesteld en na het definitief worden van de beslissing, opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

De uitspraak vind je hier.