Onjuiste adresgegevens, niet persoonlijk tuchtrechtelijk verwijtbaar

Deel deze pagina

TRB-2018-3966-AD en TRB-2018-3966-HV 
Algemeen directeur, 2 augustus 2018
Voorzitter Tuchtcommissie, 5 oktober 2018

De melding houdt in dat de bankmedewerker de melder en diens partner zou aanzetten tot fraude en valsheid in geschrift door te vragen een document te tekenen waarin staat dat de partner op een ander adres heeft gewoond dan waar ze woonde. Daarnaast heeft de bank vertrouwelijk informatie naar dit adres gestuurd.

De Algemeen Directeur is van oordeel dat niet is gebleken dat de bankmedewerker de melder en diens partner doelbewust heeft willen aanzetten tot fraude en valsheid in geschrift. De bankmedewerker heeft volgens de directeur slechts diverse oplossingen aangedragen om het adres van de partner in de administratie van de bank te wijzigen, waarbij zij excuses heeft aangeboden voor het ongemak. Wat betreft het versturen van de informatie naar het verkeerde adres blijkt volgens de directeur niet dat de bankmedewerker daar persoonlijk bij betrokken was. Niet is gebleken dat de bankmedewerker persoonlijk tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

De melder heeft om herziening van de beslissing van de Algemeen Directeur verzocht. De Voorzitter van de Tuchtcommissie volgt het oordeel van de directeur en laat de beslissing in stand.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Dossier 3966 beslissing AD
Download hier de herzieningsbeslissing: Dossier 3966 herzieningsbeslissing

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF