Onheuse bejegening kan niet worden vastgesteld – sepot

Deel deze pagina

TRB-2021-4564-AD en TRB-2021-4564-HV
Algemeen Directeur, 17 februari 2021
Voorzitter van de Tuchtcommissie, 23 februari 2021

De melding houdt in dat beëdigde melder in een e-mail onterecht van fraude zou hebben beschuldigd en dat beëdigde melder in een telefoongesprek onheus zou hebben bejegend. De Algemeen Directeur seponeert deze melding. Hij is namelijk van oordeel dat uit de e-mail geen beschuldiging van fraude blijkt. Verder kan de inhoud van het telefoongesprek niet worden vastgesteld, omdat beëdigde de onheuse bejegening heeft betwist en de inhoud van het telefoongesprek niet is vastgelegd. Nu de Algemeen Directeur dat niet kan vaststellen, kan niet worden geconcludeerd dat sprake is geweest van een onheuse bejegening door beëdigde.

Melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie heeft het herzieningsverzoek afgewezen en geoordeeld dat zij het eens is met de beslissing van de Algemeen Directeur.

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF