Ongeoorloofd raadplegen van rekeninggegevens en delen klantgegevens

Deel deze pagina

TRB-2022-4749-TC
Tuchtcommissie, 2 november 2022

Het was verweerder niet toegestaan bankzaken te behandelen voor cliënten met wie hij privé een (nauwe) relatie heeft en evenmin klantgegevens in te zien van iemand die hij kent, of dergelijke gegevens uit nieuwsgierigheid te bekijken. Verder is het onzorgvuldig geweest een WhatsApp-groep aan te maken met daarin klanten van de bank. Hierdoor zijn ongevraagd namen en/of telefoonnummers van klanten gedeeld, waardoor deze gegevens buiten de bank werden gebracht en de privacy van deze klanten is geschonden. Een en ander is niet integer en in strijd met de regels van de bank. Het handelen van verweerder is in strijd met gedragsregels 1 en 4 en rechtvaardigt een beroepsverbod van twee maanden.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.