Nevenfunctie niet opgeven en meewerken aan transacties zonder te weten waarom

Deel deze pagina

TRB-2021-4444-AD
Algemeen Directeur, 12 januari 2021

Beëdigde heeft geen melding gemaakt bij de bank van de bestuursfunctie die zij uitoefende voor haar bedrijf. Zij heeft daarmee in strijd met de regels van de bank gehandeld. Deze regels bepalen dat nevenactiviteiten moeten worden gemeld en dat daarvoor toestemming moet worden gegeven. De bank heeft aan beëdigde vragen gesteld over transacties op de rekening van haar bedrijf, waaronder transacties met een klant van de bank. Hieruit bleek dat beëdigde gedurende twee jaar medewerking heeft verleend aan transacties via de rekening van haar bedrijf, zonder te weten wat de achtergrond van die transacties was. De Algemeen Directeur acht deze handelwijze van beëdigde niet in integer. Zij heeft hierdoor bijgedragen aan het risico dat haar bedrijf betrokken zou raken bij fraude of witwassen.

De Algemeen Directeur acht de gedragingen van beëdigde een ernstige schending van de bankierseed. Hij heeft beëdigde een schikking in de vorm van een boete van € 600,- aangeboden. Beëdigde heeft dit voorstel geaccepteerd.

De gegevens van beëdigde zijn opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Download volledige uitspraak .PDF