Melding tegen klachtenfunctionaris bank

Deel deze pagina

TRB-2016-3567H. 

De melding richt zich tegen de handelwijze van de klachtenfunctionaris van de bank. De Algemeen Directeur heeft de melding afgewezen, aangezien uit het onderzoek niet is gebleken dat de beëdigde bij het beoordelen van de klacht onzorgvuldig en onprofessioneel heeft gehandeld. De Voorzitter van de Tuchtcommissie is het met deze beoordeling van de Algemeen Directeur eens. De gedane melding is in dit verband onvoldoende onderbouwd. Het is onvoldoende aannemelijk geworden dat de beëdigde in strijd met de door haar afgelegde bankierseed en de daarbij behorende gedragscode heeft gehandeld.

Deze beslissing hangt samen met de beslissingen inzake TRB-2016-3565H en TRB-2016-3566H.

Download hier de herzieningsbeslissing: Uitspraak dossier 3567
Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing 3567

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF