Melding over civielrechtelijk geschil – herzieningsverzoek afgewezen

Deel deze pagina

29 januari 2016
Herzieningsuitspraken
TRB-2016-3520

De melder stelt dat een bankmedewerker zijn klantbelang niet centraal heeft gesteld. De melding heeft betrekking op het uitoefenen van een pandrecht door de bank. De melding heeft daarmee betrekking op een civielrechtelijk geschil waarvoor de civiele rechter bevoegd is. Verder is niet aannemelijk geworden dat aan de bankmedewerker, voor zijn persoonlijke rol bij de behandeling van het dossier van melder, een tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. De Algemeen Directeur oordeelt dat de melding niet tot een gegronde klacht kan leiden en neemt de melding daarom niet in behandeling.

De melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af. De voorzitter is het eens met de Algemeen Directeur dat de melding betrekking heeft op een tuchtrechtelijk geschil tussen de melder en de bank. De handelwijze van de bankmedewerker is niet strijdig met de bankierseed, maar juist dienstverlenend geweest.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur van 22 december 2015 3520 beslissing AD

Download hier de herzieningsbeslissing van 29 januari 2016 3520 herzieningsbeslissing