Kopiëren handtekeningen klanten: 2 beroepsverboden

Deel deze pagina

Op 26 juni 2019 heeft de Tuchtcommissie uitspraak gedaan in 2 soortgelijke zaken, waarin – kort samengevat – verweerders handtekeningen van klanten hebben gekopieerd. Deze uitspraken maken onderdeel uit van een groter aantal zaken waarin hetzelfde was voorgevallen en waarin de Tuchtcommissie reeds eerder (op 17 augustus 2018, op 3 april 2019 en op 1 mei 2019) uitspraak heeft gedaan.

Verweerders hebben handtekeningen van klanten onder herstelde hypotheekadviezen gekopieerd.
De Tuchtcommissie acht de hierover ingediende klachten gegrond. Het kopiëren van één of meerdere handtekeningen van klanten kwalificeert als niet integer werken, is in strijd met de wet en andere regels die voor het werk bij de bank gelden, en schaadt het vertrouwen van de samenleving in de bank.

De Tuchtcommissie acht slechts een tijdelijk beroepsverbod een passende maatregel. In beginsel zou een beroepsverbod voor de duur van drie maanden passend zijn. In verband met de bijzondere omstandigheden waaronder de gedragingen hebben plaatsgevonden, wordt afgeweken van dit uitgangspunt en wordt aan verweerders een beroepsverbod van kortere duur opgelegd. In beide zaken wordt aan verweerders een beroepsverbod van 4 weken opgelegd.

De namen van de verweerders worden, na onherroepelijk worden van de beslissing, opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Download hier de volledige uitspraken: Beslissing TC 3728Beslissing TC 3731

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF