Inzage in dossier II – Toewijzing herzieningsverzoek

Deel deze pagina

TRB-2016-3593H. 

De melding heeft betrekking op het weigeren van het verstrekken van stukken uit het (financierings-)dossier bij de bank nadat de melder daarom had verzocht. De Algemeen Directeur heeft de melding afgewezen, aangezien die in de kern een civielrechtelijke kwestie tussen de melder en de bank betreft. In een e-mail aan de Algemeen Directeur heeft de melder haar bezwaren tegen deze beslissing kenbaar gemaakt. De Algemeen Directeur heeft deze e-mail opgevat als een herzieningsverzoek en aan de Voorzitter van de Tuchtcommissie gezonden. De Voorzitter van de Tuchtcommissie heeft het herzieningsverzoek toegewezen, omdat uit de “Handreiking Bijzonder Beheer” van de Nederlandse Vereniging van Banken volgt dat klanten toegang hebben tot alle relevante informatie over hun financiering. Nu de beëdigde niet is ingegaan op het verzoek om (additionele) stukken uit het (financierings)dossier ter beschikking te stellen, is mogelijk sprake van een schending van de gedragsregels. De Voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het verzoek om herziening toe.

Download hier de herzieningbeslissing: Uitspraak dossier 3593
Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing 3593

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF