Handelwijze met betrekking tot brief melder: geen tuchtrechtelijk verwijt

Deel deze pagina

TRB-2021-4526-AD
Algemeen Directeur, 10 maart 2021

De melding houdt in dat beëdigde niet op brieven van melder zou hebben gereageerd. De Algemeen Directeur is van oordeel dat beëdigde ten aanzien deze melding geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Beëdigde was geen behandelaar meer van het dossier en heeft de brief direct doorgestuurd naar de betreffende behandelaar. Beëdigde heeft daarmee gehandeld zoals van hem als redelijk handelend en redelijk bekwaam bankmedewerker mag worden verwacht. Bovendien heeft de advocaat van de bank eerder melder al meegedeeld dat op zijn brieven niet meer zal worden gereageerd. De Algemeen Directeur seponeert de zaak.

Melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht. De beslissing op de herziening vind je hier.

Download volledige uitspraak .PDF