Handelwijze met betrekking tot brief melder – geen tuchtrechtelijk verwijt

Deel deze pagina

TRB-2021-4526-HV
Voorzitter van de Tuchtcommissie, 11 april 2021

Voortzetting van de sepotbeslissing van de Algemeen Directeur van 10 maart 2021.

Melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af. Wat melder aanvoert in zijn herzieningsverzoek is voor de voorzitter geen reden te twijfelen dat verweerder niet meer betrokken was bij de behandeling van het dossier van melder, dat hij de brief van 2 juni 2020 heeft doorgestuurd naar de behandelaar van het dossier en de brief van 19 juni 2020 niet heeft ontvangen. Dat geen reactie op de brief van melder is gekomen nadat beëdigde die naar de juiste persoon heeft doorgestuurd, kan beëdigde niet tuchtrechtelijk worden aangerekend. Evenmin kan beëdigde worden verweten dat hij aan melder geen stukken ter inzage heeft gegeven. De voorzitter is het eens met de Algemeen Directeur dat niet is gebleken dat beëdigde tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

Download volledige uitspraak .PDF