Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (4) en geen reactie op brief

Deel deze pagina

Dossier: TRB-2016-3605H

De melding houdt in de kern in dat beëdigde geen duidelijke informatie heeft verschaft aangaande de berekening van de maximale hypotheek en daardoor artikel 3 van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen heeft geschonden.  De Algemeen Directeur heeft de melding afgewezen, aangezien niet is gebleken dat beëdigde in strijd met de Gedragsregels voor bankiers heeft gehandeld en klachten over schendingen van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen bij de Geschillencommissie Hypothecaire Financieringen dienen te worden ingediend.

De Voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het verzoek tot herziening af. Voor zover de melding ziet op handelen van bankmedewerker A (niet zijnde de beëdigde tegen wie de melding zich richt) gaat het om handelen in de jaren 2011 en 2013 en daarmee om handelen in de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van het tuchtrecht (1 april 2015).

Voor zover de melding zich richt tegen de beëdigde, houdt de melding in dat de melder de beëdigde heeft aangeschreven, maar van hem geen reactie heeft ontvangen. De Voorzitter van de Tuchtcommissie oordeelt wanneer de melder geen reactie ontvangt, daarmee niet reeds sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. In zoverre is de klacht onvoldoende onderbouwd en gespecificeerd.

Download hier de herzieningsuitspraak: Uitspraak dossier 3605
Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing 3605

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF