Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (3)

Deel deze pagina

Dossier: TRB-2015-3578-H

De melding heeft in de kern betrekking verkoop van een pand in 2007, wat ligt vóór 1 april 2015 (datum inwerkingtreding tuchtrecht), en de wijze waarop de beëdigde bankmedewerker de klacht die melder over deze kwestie bij Kifid heeft ingediend, heeft behandeld. De Algemeen Directeur heeft de melding afgewezen, aangezien die in de kern een geschil van civielrechtelijke aard betreft. De Voorzitter van de Tuchtcommissie oordeelt dat gelet op de tijd waarin één en ander zich heeft afgespeeld en verder de gebrekkige onderbouwing van de klacht tegen de bankmedewerker, geen klacht wordt voorgelegd aan Tuchtcommissie Banken.

Download hier de herzieningsuitspraak: Uitspraak dossier 3578
Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing 3578

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF