Civielrechtelijk geschil over benaderen klanten na vertrek bij de bank

Deel deze pagina

TRB-2021-4476-AD
Algemeen Directeur, 3 maart 2021

De bank heeft een melding ingediend die inhoudt dat beëdigde, na haar vertrek bij de bank, klanten van de bank heeft benaderd. Dit zou zij hebben gedaan om hen te werven als klanten voor haar onderneming. Beëdigde zou verder volgens de bank een collega van de bank hebben verzocht of aangezet tot het raadplegen van klantgegevens ten behoeve van de onderneming.

De Algemeen Directeur seponeert de zaak. Voor zover de melding gaat over het benaderen van klanten gaat het om een civielrechtelijke kwestie, waarvan de beoordeling primair is voorbehouden aan de civiele rechter. Het is niet gebleken dat de bankierseed (in voldoende ernstige mate) zou zijn geschonden. Het stond beëdigde verder vrij na haar vertrek bij de bank een voormalig collega te benaderen met een verzoek over een klant van de bank. De voormalig collega van beëdigde is degene die de afweging moest maken of het hem vrij stond informatie over deze klant te verstrekken.

Download volledige uitspraak .PDF