Belangenverstrengeling en tekortkoming bij melden neven- activiteiten en giften niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gebleken.

Deel deze pagina

TRB-2021-4511-AD
Algemeen Directeur, 23 februari 2021

De bank heeft onderzoek uitgevoerd naar vastgoedactiviteiten van beëdigde. Omdat beëdigde volgens de bank mogelijk betrokken was bij een ABC-transactie dient de bank een melding in. De melding houdt verder in dat beëdigde zijn nevenactiviteiten en giften aan relaties niet in het daartoe aangewezen systeem heeft geregistreerd en dat hij zich (gedurende het onderzoek van de bank) onvoldoende transparant heeft opgesteld.

De Algemeen Directeur legt geen klacht voor aan de Tuchtcommissie en seponeert de zaak. Op grond van de door de bank verstrekte informatie is onvoldoende aannemelijk dat beëdigde betrokken is geweest bij een ABC-constructie. Daarnaast heeft beëdigde zijn nevenactiviteiten en giften aan relaties wel gemeld. Hoewel dit niet volgens de voorgeschreven procedure was, mocht beëdigde, gelet op de omstandigheden, erop vertrouwen dat hij aan zijn verplichtingen had voldaan. De Algemeen Directeur concludeert wel dat beëdigde eerder melding had moeten maken van het feit dat een klant van de bank betrokken was bij de koop van een appartement. Het nalaten hiervan is, gelet op de omstandigheden, echter onvoldoende ernstig om hem daarvan een tuchtrechtelijk verwijt te maken.

Tot slot concludeert de Algemeen Directeur dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat beëdigde zich onvoldoende transparant zou hebben opgesteld. Beëdigde heeft gedurende het onderzoek alle informatie verstrekt die van hem werd gevraagd.

Download volledige uitspraak .PDF