Bankierseed niet afgelegd – herzieningsverzoek afgewezen

Deel deze pagina

TRB-2020-4482-AD
Algemeen Directeur 29 juli 2020

TRB-2020-4482-HV
Voorzitter van de Tuchtcommissie, 24 september 2020

De melding houdt in dat een medewerker vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met derden. De Algemeen Directeur wijst de melding af omdat de medewerker geen bankierseed heeft afgelegd. Zijn gedragingen kunnen daarom niet aan het bancaire tuchtrecht worden getoetst.

De melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af, omdat de voorzitter van de Tuchtcommissie het eens is met de beslissing van de Algemeen Directeur. De voorzitter voegt daaraan toe dat toetsing van de gedragingen van de medewerker er niet toe zou hebben geleid dat het herzieningsverzoek zou worden toegewezen.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur van 29 juli 2020 4482 beslissing AD
Download hier de herzieningsbeslissing van 24 september 2020 4482 herzieningsbeslissing