Arbeidsrechtelijke kwestie: verstrekken vertrouwelijke informatie

Deel deze pagina

TRB-2017-3642H. 

Melder heeft bij Stichting Tuchtrecht Banken de melding ingediend dat de beëdigde bankmedewerker vertrouwelijke informatie over zijn ziekte zou hebben gedeeld met een andere vestiging van de bank en een uitzendbureau. Verder zou de beëdigde zich negatief over de melder hebben uitgelaten. De Algemeen Directeur heeft onderzoek gedaan naar de melding en besloten de kwestie niet voor te leggen aan de Tuchtcommissie, omdat het een arbeidsrechtelijke kwestie bevat.  Naar aanleiding van een sollicitatie is aan beëdigde gevraagd een referentie te geven over de werkzaamheden en het functioneren van de melder en in dat kader heeft beëdigde geen ontoelaatbare uitlatingen gedaan. 

De Voorzitter van de Tuchtcommissie ziet geen aanleiding om af te wijken van de beslissing van de Algemeen Directeur. Verder wijst de Voorzitter van de Tuchtcommissie het verzoek van de melder om in het kader van het herzieningsverzoek te worden gehoord af, waarbij hij opmerkt dat het Tuchtreglement Bancaire Sector niet in die mogelijkheid voorziet.

Download hier de herzieningsuitspraak: Uitspraak 3642
Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing 3642

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF