Afwijzingen meerdere meldingen terecht: geen behandeling wegens civielrechtelijke conflicten

Deel deze pagina

TRB-2018-4227, TRB-2018-4272, TRB-2018-4273, TRB-2018-4274, TRB-2018-4275, TRB-2018-4276.

Herzieningsbeslissing

Melder is van oordeel dat de betrokken bankmedewerkers in een civielrechtelijke procedure omtrent de executoriale verkoop van zijn schip door de bank de rechter hebben misleid over het bestaan van (rechtsgeldig) beslag.

De Algemeen Directeur oordeelt dat de melding nauw samenhangt met de civielrechtelijke procedure die melder tegen de bank is gestart, waardoor – gelet op art. 2.2.4. van het Tuchtreglement Bancaire Sector – de Algemeen Directeur besloten heeft de melding niet te onderzoeken. Daarnaast heeft melder niet kenbaar gemaakt welke individuele gedragingen van de betrokken medewerkers volgens hem tuchtrechtelijk verwijtbaar zijn geweest. De Algemeen Directeur heeft soortgelijke beslissingen genomen in 4227, 4272, 4273, 4274, 4275 en 4276.

De melder heeft om herziening van de beslissing van de Algemeen Directeur verzocht. De voorzitter van de Tuchtcommissie oordeelt dat onvoldoende is gebleken welke gedragingen van de individuele bankmedewerkers (van ná 1 april 2015) volgens melder in strijd zouden zijn met de bankierseed. De voorzitter van de Tuchtcommissie is van oordeel dat de Algemeen Directeur terecht heeft verwezen naar art. 2.2.4 van het Tuchtreglement Bancaire Sector. De voorzitter oordeelt dat het geschil met de bank in hoofdzaak gaat over gebreken die volgens melder kleven aan de beslaglegging. De juistheid over mededelingen van bankmedewerkers over dit beslag, is aan de rechters in de civiele procedure voorbehouden. De voorzitter van de Tuchtcommissie laat de beslissing van de Algemeen Directeur in stand en wijst het herzieningsverzoek af.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Dossier 4227 beslissing AD 
Download hier alle gerelateerde herzieningsbeslissingen: Dossiers 4227, 4272, 4273, 4274, 4275 en 4276 herzieningsbeslissingen

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF