Aanbrengvergoeding ontvangen voor bemiddeling, nevenactiviteiten ten onrechte niet opgegeven (2)

Deel deze pagina

TRB-2021-4428-TC
Tuchtcommissie, 27 oktober 2021

Verweerder heeft gedragsregels 1, 4 en 7 overtreden door een aanbrengvergoeding te ontvangen van een bankmedewerker voor zijn bemiddeling bij het tot stand komen van het contract tussen die bankmedewerker en de bank, door nevenactiviteiten die hij verrichtte niet bij de bank op te geven en door zijn betrokkenheid bij het vervalsen van cv’s van kandidaten die via een besloten vennootschap naar de bank werden gestuurd. Aan verweerder is een beroepsverbod voor de duur van zes maanden opgelegd. Bij het bepalen van de aard en de duur van de maatregel is meegewogen dat verweerder geen enkele blijk van inzicht in het kwalijke van zijn handelen heeft gegeven.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken hebben inzage in dit register.

Hier vind je de uitspraak.