Wat gebeurt er met een melding?

Deel deze pagina

In dit blog leggen we graag uit hoe een melding over een schending van de bankierseed wordt behandeld. We geven aan welke stappen er worden gezet en hoeveel tijd daarvoor wordt vrijgemaakt. Kortom: een korte inkijk in de procedure bij Tuchtrecht Banken.

De melding
Het begint met de melding. De melding kan door iedereen worden ingediend. Driekwart van de meldingen wordt ingediend door particulieren en ondernemers. De overige meldingen komen van de banken. Iedere melding wordt binnen een week in behandeling genomen en gecontroleerd op de formele vereisten. Daarna wordt er telefonisch en/of schriftelijk contact opgenomen met de melder. De melder krijgt nog twee weken de gelegenheid om de melding toe te lichten en aan te vullen, bijvoorbeeld met bewijsstukken.

Onderzoek of afwijzing
Op basis van alle informatie wordt vervolgens besloten een onderzoek op te starten of de melding niet in behandeling te nemen. De Algemeen Directeur streeft ernaar deze beslissing binnen vier weken te nemen (nadat de informatie compleet is). De melder wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Het onderzoek begint
De Algemeen Directeur start het onderzoek op. Te beginnen met het opvragen bij de bank van de naw-gegevens van de bankmedewerker, de datum van het afleggen van de bankierseed en verdere aanvullende gegevens. De bank krijgt twee tot vier weken de tijd om dit aan te leveren, afhankelijk van hoeveel aanvullende informatie wordt opgevraagd. Als het veel informatie betreft, heeft de bank soms langer de tijd nodig.

Zodra het dossier compleet is, wordt de bankmedewerker op de hoogte gebracht van de melding die over hem/haar is ingediend en krijgt hij/zij alle stukken toegestuurd. De Algemeen Directeur vraagt de bankmedewerker een reactie te geven. De bankmedewerker kan zich door een (juridisch) adviseur laten bijstaan of zelf een reactie geven. Om dit goed te kunnen doen, krijgt de bankmedewerker hiervoor twee weken of een maand de tijd. In de procedure wordt de bankmedewerker verweerder genoemd.

Na de beoordeling van de feiten en het verweer zal er een nieuwe afweging plaatsvinden. Het onderzoek gaat verder of de melding wordt afgewezen. Dit heet dan een sepot.

Het onderzoek wordt doorgezet
De verweerder wordt uitgenodigd om zijn verhaal in een interview toe te lichten. Deze interviews vinden als gevolg van het coronavirus digitaal plaats. Van het interview wordt een verslag gemaakt. De bankmedewerker mag hierop een aanvulling geven.

Het onderzoek wordt vervolgens afgerond met een beslissing van de Algemeen Directeur. De melding kan worden geseponeerd, er kan een schikking worden voorgesteld of er kan een klacht worden voorgelegd aan de Tuchtcommissie Banken. Het hele onderzoek duurt al met al ongeveer vier maanden. Vanaf de melding tot aan hier zijn er minimaal 10 maanden verstreken.

Niet eens met een besluit?
Krijg je als melder te horen dat de melding niet in behandeling wordt genomen (afgewezen), of wordt de melding niet voorgelegd aan de Tuchtcommissie (sepot) dan kan je een herziening vragen aan de Voorzitter van de Tuchtcommissie Banken. Wordt het verzoek om herziening toegewezen dan zal de Algemeen Directeur een nieuw besluit moeten nemen. Vaak zal dat betekenen dat er alsnog een klacht wordt voorgelegd aan de Tuchtcommissie Banken.

De Tuchtcommissie Banken
Nadat de klacht aan de Tuchtcommissie is verzonden, vraagt de secretaris van de Tuchtcommissie aan de verweerder om binnen vier weken een schriftelijke reactie te geven op de klacht. Nadat het verweer binnen is, volgt er een zitting. De oproep wordt minimaal een maand van tevoren aan de partijen gezonden. Na de zitting heeft de Tuchtcommissie nog zes weken de tijd om de beslissing bekend te maken. Als de Tuchtcommissie meer tijd nodig heeft, kan deze termijn met nog eens zes weken worden verlengd.

De procedure bij de Tuchtcommissie Banken duurt ongeveer vijf maanden. De hele procedure van de melding tot en met de bekendmaking van de uitspraak zal dan ongeveer anderhalf jaar in beslag hebben genomen. Dit kan langer zijn als het een complexe zaak betreft of dat door de betrokkenen veel uitstel is gevraagd.

De Commissie van Beroep
Tegen de uitspraak van de Tuchtcommissie kan nog beroep worden aangetekend. Het beroep moet binnen een maand na de uitspraak worden ingediend. Zowel de verweerder als de Algemeen Directeur kunnen in beroep gaan. Uiteraard krijgen de verweerder en de Algemeen Directeur de gelegenheid om hun standpunten schriftelijk uiteen te zetten en om op elkaar te reageren. Daarna volgt er een zitting waarin de Commissie van Beroep vragen zal stellen en beide partijen de mogelijkheid biedt om de standpunten toe te lichten. De uitspraak van de Commissie van Beroep is de allerlaatste stap in de procedure. Reken erop dat de procedure bij de Commissie van Beroep ook zo’n vijf maanden in beslag neemt.

Conclusie
Je ziet dat vanaf het moment van het indienen van een melding tot aan de einduitspraak van de Commissie van Beroep tweeënhalf jaar kan zijn verstreken. In dat geval is er zeer regelmatig uitstel gevraagd en verkregen. Ook zie je dat voor de voorbereiding tot aan een eventuele klacht bij de Tuchtcommissie Banken ruim de tijd is vrijgemaakt. Daarmee hebben de melder en de betrokken bankmedewerker voldoende gelegenheid om hun verhaal te doen en kan in alle zorgvuldigheid een afweging van alle belangen worden gemaakt.

 

Tags
#bankierseed
melding
procedure

Gerelateerde artikelen