Twee beroepsverboden voor bankmedewerkers

Deel deze pagina

De Tuchtcommissie van de Stichting Tuchtrecht Banken heeft twee uitspraken gedaan in zaken waarin de bankierseed is geschonden. Twee bankmedewerkers hebben een beroepsverbod van respectievelijk een jaar en zes maanden opgelegd gekregen voor werkzaamheden in de bancaire sector.

Belangenverstrengeling
Aan een senior bankmedewerker is een beroepsverbod in de bancaire sector opgelegd van 1 jaar. De medewerker heeft zich schuldig gemaakt aan verstrengeling van eigen privébelangen met de zakelijke belangen van een cliënt bij het financieren van een hypotheek voor de aankoop van een huis.

De Tuchtcommissie oordeelt dat de bankmedewerker niet integer en zorgvuldig heeft gehandeld, de belangen van de cliënt niet centraal heeft gesteld en diverse interne regels van de bank waarvoor hij werkte heeft geschonden. De medewerker is inmiddels ontslagen door de bank.

Tegen de uitspraak kan nog beroep worden aangetekend.

Informatieverstrekking door banken aan de Tuchtcommissie
In deze uitspraak overweegt de Tuchtcommissie ook dat aan de adequate waarborgen voor een behoorlijke procesgang van het tuchtproces in ernstige mate tekort wordt gedaan als banken interne onderzoeksrapporten in (beperkt) geanonimiseerde vorm aanleveren wanneer zij een klacht indienen bij de Stichting Tuchtrecht Banken.

De Tuchtcommissie is van oordeel dat alle stukken, waaronder in het bijzonder de onderzoeksrapporten, in niet-geanonimiseerde vorm dienen te worden aangeleverd. De Wet bescherming persoonsgegevens staat daaraan niet in de weg.

Bekijken rekeningen zonder zakelijke aanleiding
Aan een senior bankmedewerker is een beroepsverbod van 6 maanden opgelegd wegens het veelvuldig en herhaaldelijk inkijken van bankgegevens van cliënten, zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding was. De medewerker heeft dit toegegeven. Daarmee heeft de medewerker naar het oordeel van de Tuchtcommissie niet integer en zorgvuldig gehandeld en niet gehandeld volgens de door de bank voorgeschreven regels en gedragscodes. De medewerker is inmiddels ontslagen door de bank.

Tegen de uitspraak kan nog beroep worden aangetekend.

Register
De namen van de betrokken bankmedewerkers zullen worden opgenomen in het voor banken toegankelijke register van de Stichting Tuchtrecht Banken.

De volledige uitspraken zijn in te zien op http://www.tuchtrechtbanken.nl/uitspraken.

Download hier het volledige persbericht.

Tags