Tuchtrecht Banken maakt besluiten in langlopende onderzoeken bekend

Deel deze pagina

In 2018 trof het Openbaar Ministerie met een bank een schikking van 775 miljoen euro voor jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Als reactie op deze overtreding heeft het initiatief ‘Leeuwonwaardig.nl’ Nederlanders opgeroepen bij Tuchtrecht Banken een melding tegen de (oud) bestuurders en commissarissen van deze bank in te dienen. De oproep heeft geleid tot ruim 200 meldingen van een vermoedelijke schending van de bankierseed door de (oud) bestuurders en commissarissen.

Daarnaast ontving Tuchtrecht Banken in maart 2018 een melding vanwege een vermoedelijke schending van de bankierseed door de (oud) bestuurders en commissarissen van een bank. Deze melding zag op het voorstel de beloning van de CEO aanzienlijk te verhogen. Het voorstel tot verhoging is uiteindelijk niet voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering.

Vandaag heeft de Algemeen Directeur zijn beslissingen in beide zaken bekendgemaakt. De onderzoeken naar de meldingen hebben veel langer geduurd dan verwacht mocht worden. De reden hiervan is enerzijds dat de benodigde informatie pas laat door de bank is verstrekt en anderzijds de grote hoeveelheid informatie die onderzocht moest worden.

De conclusie in de Wwft-zaak is dat er geen individuele schendingen van de bankierseed dan wel van de Gedragscode kunnen worden vastgesteld. Dit leidt tot een afwijzing van de klacht.

In de beloningszaak stelt de Algemeen Directeur vast dat er mogelijk sprake is van een schending van de bankierseed en de daaraan verbonden Gedragscode. De Algemeen Directeur bereidt tegen drie personen een klacht voor. Deze klachten worden voorgelegd aan de Tuchtcommissie Banken. De Tuchtcommissie zal na eigen onderzoek een oordeel uitspreken over de klachten. De uitspraken worden gepubliceerd op de website van Tuchtrecht Banken.

De beslissing in de Wwft-zaak vindt u hier

Tags
#Wwft #beloningszaak