Tuchtrecht Banken roept iedereen op melding te maken van discriminatie door bankmedewerkers

Deel deze pagina

Tuchtrecht Banken is geschrokken van de bevindingen uit het onderzoek naar ervaren discriminatie bij burgers door banken en betaalinstellingen.

Uit het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Financiën, blijkt dat bijna één op de tien burgers discriminatie ervaart bij de dienstverlening door banken en/of betaalinstellingen én dat burgers met een niet-westerse migratieachtergrond en jongeren het vaakst discriminatie ervaren.

Discriminatie wordt ervaren in alle vormen van communicatie met de bank of betaalinstelling, met name in de telefonische contacten. Maar ook per mail, post of via andere digitale bronnen zoals de app van de bank of via de chat.

De bankierseed en bancaire gedragscode behoren een waarborg te zijn tegen discriminatie. Ervaringen ten aanzien van discriminatie door bankmedewerkers kunnen dan ook te allen tijde worden gemeld bij Tuchtrecht Banken.

Tuchtrecht Banken roept een ieder op die vindt dat hij of zij is gediscrimineerd door een bankmedewerker hiervan melding te doen. De melding kan via de website van Tuchtrecht Banken worden ingediend. De melding moet voorzien zijn van een toelichting en een onderbouwing. Denk daarbij aan een kopie van de mail, brief of app dan wel chatbericht, waaruit blijkt dat de bankmedewerker zich discriminerend heeft uitgelaten.

Lees hier het persbericht.

Tags
discriminatie
onderzoek