Jurist binnen bank heeft vrijheid om te adviseren

Deel deze pagina

Het tuchtrecht is er niet om adviezen van interne juristen van een bank te toetsen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Tuchtcommissie Banken. Juridische adviseurs beschikken over ‘een zekere mate van vrijheid’; alleen in bijzondere gevallen kan via het tuchtrecht worden beoordeeld of hun adviezen juist en begrijpelijk zijn.

De zaak draait om een schikking die een bank trof met de huurder van een failliet bedrijf. Het failliete bedrijf had een schuld bij de bank en door de schikking kreeg de bank een deel van de huurinkomsten. Daarover werd de curator van het failliete bedrijf niet vooraf geïnformeerd.

De Tuchtcommissie stelde in 2021 al vast dat de medewerker die de schikking trof niets te verwijten viel. Hij mocht vertrouwen op experts en op zijn leidinggevende, die akkoord gingen met de schikking.

Ook de jurist, werkzaam bij de bank, die het advies gaf om de curator niet eerder te informeren, gaat nu tuchtrechtelijk vrijuit. De directeur van Tuchtrecht Banken vond na eigen onderzoek dat de bankmedewerker een berisping moest krijgen, maar de Tuchtcommissie is het daarmee niet eens. Zij wijst erop dat een bank er zelf belang bij heeft dat een interne jurist enige vrijheid heeft bij het adviseren over de juridische en strategische opstelling. Het is niet aan de tuchtrechter om die adviezen te toetsen, bijzondere gevallen daargelaten.

De Tuchtcommissie heeft wel een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd voor “rekeninggluren”. Een voormalig medewerkster bekeek uit nieuwsgierigheid transactiegegevens van collega’s en van klanten uit haar eigen postcodegebied. In een jaar raadpleegde zij meer dan 10.000 keer een rekening, waarvan 161 keer van collega’s en haarzelf. Omdat ze spijt heeft betuigd, matigt de Tuchtcommissie het beroepsverbod tot 3 maanden.

Een voormalige hoge bankemployé mag 6 maanden niet in de bancaire sector werken. Hij diende declaraties in voor zakelijke kilometers die hij niet had gereden: naar kantoorlocaties die gesloten bleken te zijn en naar plaatsen waar hij volgens de toegangscontrole niet was geweest. Ook declareerde hij kosten voor kilometers terwijl hij in het buitenland verbleef. De Tuchtcommissie legt een beroepsverbod van een half jaar op, ook omdat hij zelf het kwalijke van zijn handelen niet inzag en zich niet open en eerlijk opstelde.

De uitspraken vind je hier:
TRB-2022-4542-TC advies jurist
TRB-2022-4599-TC raadplegen rekening zonder zakelijke aanleiding
TRB-2022-4426-TC onterecht declareren kilometers
 

Tags
#tuchtrecht
tuchtcommissie