Schikking met derde buiten curator om

Deel deze pagina

TRB-2021-4472-TC
Tuchtcommissie, 27 januari 2021

Voorafgaand aan het sluiten van een schikking tussen de bank als pandhouder en een debiteur van een gefailleerd bedrijf, is de curator van het gefailleerde bedrijf niet geïnformeerd. De Tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder in deze geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Hij heeft zich door juristen laten adviseren, omdat hij zelf de expertise miste en heeft in zoverre zorgvuldig gehandeld. Gelet op de intensieve betrokkenheid van (gespecialiseerde) juristen en het akkoord van zijn leidinggevende, mocht verweerder erop vertrouwen dat de wijze waarop de schikking werd vormgegeven rechtens verdedigbaar was en zorgvuldig tot stand was gekomen. De Tuchtcommissie verklaart de klacht ongegrond.

Download volledige uitspraak .PDF