Geen beroepsverbod maar berisping voor niet melden van activiteiten echtgenote

Deel deze pagina

De Commissie van Beroep van de Stichting Tuchtrecht Banken heeft een voormalige bankmedewerker berispt omdat hij verzuimde om zakelijke activiteiten van zijn echtgenote te melden. De Tuchtcommissie legde hiervoor eerder een beroepsverbod van zes maanden op.

De medewerker had moeten melden dat zijn echtgenote betrokken was bij de leverantie van pashouders aan de bank. Een deel van de opbrengst van de verkoop kwam bij haar bedrijf terecht. Volgens de Commissie van Beroep leidde de betrokkenheid van de partner “onmiskenbaar” en “op zijn minst genomen” tot de schijn van belangenverstrengeling. De medewerker overtrad hiermee de regels van de Bankierseed.

In de beroepsprocedure is de sanctie aangepast; het opgelegde beroepsverbod is vervangen door een berisping. De Commissie van Beroep constateert dat de procedure grote gevolgen heeft voor het persoonlijk leven van de medewerker, die in juli 2017 na 19 jaar zijn baan verloor bij een reorganisatie.

De Tuchtcommissie verweet hem dat hij “jarenlang” naliet om de bedrijfsactiviteiten van zijn partner te melden, maar de Commissie van Beroep wijst erop dat het tuchtrecht pas kan worden toegepast vanaf het afleggen van de Bankierseed in 2015, in zijn geval op 19 mei 2015. Ook weegt zij mee dat in berichtgeving is gesuggereerd dat de medewerker ook strafrechtelijk is vervolgd, terwijl weliswaar aangifte is gedaan maar deze niet tot strafvervolging heeft geleid.

De Bankierseed geldt voor ongeveer 90.000 bankmedewerkers die zijn onderworpen aan het tuchtrecht. Als een medewerker zich niet aan de gedragsregels houdt, kunnen banken en klanten een melding doen bij de Stichting Tuchtrecht Banken. Die kan klachten voorleggen aan de onafhankelijke Tuchtcommissie, bestaande uit deskundigen en juristen. Tegen het oordeel van de Tuchtcommissie is beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep.

De volledige uitspraken zijn in te zien op https://www.tuchtrechtbanken.nl/uitspraken.

Download hier het volledige persbericht.

Tags