Beroepsverboden wegens vervalsing en faciliteren verduistering

Deel deze pagina

Een bankmedewerker kreeg een beroepsverbod van zes maanden wegens het doorgeven van vertrouwelijke bankgegevens aan derden teneinde verduistering of diefstal mogelijk te maken. In een andere zaak kreeg een bankmedewerker een beroepsverbod wegens vervalsing van handtekeningen van een klant.

Beroepsverbod wegens faciliteren verduistering
Een bankmedewerker werd door mensen in zijn omgeving naar eigen zeggen onder bedreiging gedwongen vertrouwelijke bankgegevens van klanten door te geven en klantgegevens te wijzigen, met als doel verduistering dan wel diefstal mogelijk te maken. Een tweede aanklacht over misbruik van een credit card achtte de Tuchtcommissie niet bewezen. De commissie achtte de eerste klacht gegrond en legde de inmiddels ontslagen bankmedewerker een beroepsverbod op van zes maanden. De naam van de beëdigde wordt opgenomen in het door banken inzichtelijke register van Stichting Tuchtrecht Banken.

Beroepsverbod wegens vervalsing
Een bankmedewerker vervalste handtekeningen van klanten onder beleggingsprofielen. Ook beweerde de medewerker jaarlijkse verplichte gesprekken (‘revisiegesprekken’) te hebben gevoerd met klanten, wat niet waar bleek te zijn. De Tuchtcommissie oordeelde dat de inmiddels ontslagen bankmedewerker op meerdere punten de bankierseed heeft geschonden en legde hem een beroepsverbod van drie maanden op.

De naam van de beëdigde wordt opgenomen in het door banken inzichtelijke register van Stichting Tuchtrecht Banken.

De volledige uitspraken zijn in te zien op http://www.tuchtrechtbanken.nl/uitspraken.

Download hier het volledige persbericht.

Tags