Beroepsverbod voor directeur die zonder goedkeuring eigen vertrekregeling uitvoerde

Deel deze pagina

De Tuchtcommissie van de Stichting Tuchtrecht Banken heeft een beroepsverbod van 18 maanden opgelegd aan de voormalig directeur van een lokale bank. De directeur liet een bedrag van €1,5 miljoen overboeken in het kader van zijn eigen vertrekregeling, zonder dat die was goedgekeurd. Daarmee overtrad hij de gedragsregels voor bankiers.

De directeur sprak in 2005 een vertrekregeling af die inhield dat hij in 2017 op 60-jarige leeftijd zou vertrekken en daarna 80 procent van zijn maandsalaris zou behouden tot zijn pensioen. De vertrekregeling werd binnen de bank niet goedgekeurd en sinds 2009 werd gesproken over een alternatief. Er waren niet alleen zorgen over de fiscale consequenties, maar ook over mogelijke reputatieschade voor de bank en over de vraag of de afspraken wel voldeden aan de beloningsregels.

Bedoeling van de alternatieve vertrekregeling was dat de directeur in dienst zou komen van een stichting, waarvan hij enig bestuurder was. In geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid of voortijdige beëindiging van het dienstverband zou de directeur recht houden op betaling van salaris tot zijn pensioenleeftijd. De alternatieve regeling was niet ter goedkeuring voorgelegd aan de bank. Toch liet de directeur in 2015 een bedrag van €1,5 miljoen overboeken naar de stichting. De bank deed een melding bij de Stichting Tuchtrecht Banken, die de klacht voorlegde aan de Tuchtcommissie.

De Tuchtcommissie oordeelt dat de bankdirecteur de gedragsregels van de bankierseed heeft overtreden. Hij handelde niet zorgvuldig en gaf vooral voorrang aan zijn eigen belang, boven het belang van de bank. Dit handelen draagt niet bij aan het vertrouwen van de samenleving in het bankwezen. Volgens de Tuchtcommissie staat niet vast dat de directeur wet- en regelgeving overtrad, maar wel andere gedragsregels voor bankiers.

De Tuchtcommissie verbiedt de directeur om gedurende 18 maanden werkzaam te zijn in de financiële sector. De Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken stelde een beroepsverbod van twee jaar voor, maar de Tuchtcommissie ziet in persoonlijke omstandigheden aanleiding om de duur van het beroepsverbod te matigen. Bij onherroepelijk worden van de beslissing zal de maatregel worden opgenomen in het tuchtregister.

Tegen de uitspraak van de Tuchtcommissie kan zowel de voormalig bankdirecteur als de Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken beroep instellen bij de Commissie van Beroep.

———-

De volledige uitspraak is, met een samenvatting, in te zien op http://www.tuchtrechtbanken.nl/uitspraken.

Download hier het volledige persbericht.

Tags