Berispingen wegens niet melden groot verlies

Deel deze pagina

Berispingen wegens niet melden groot verlies
Twee werknemers van een bank waren verantwoordelijk voor het afdekken van risico’s (hedging). Toen verliezen aan het einde van een handelsdag waren
opgelopen tot €1,3 miljoen, meldden zij dat niet bij hun leidinggevende, wat in strijd is met het bedrijfsbeleid. De werknemers de opgelopen verliezen de volgende handelsdag goed te maken. Dit mislukte en het verlies liep op naar meer dan €2 miljoen. Pas na sluiting van de beurs meldden zij het gebeurde. De medewerkers werden ontslagen. De Tuchtcommissie achtte de klachten gegrond en legde aan de twee beëdigden een berisping op.

Berisping wegens middelenmisbruik bank
Een bankmedewerker richtte een bedrijfje op dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk zou helpen. De bankmedewerker gebruikte het mailadres van zijn bank voor zijn bedrijfsdoeleinden en beloofde – zonder de bank daarvan op de hoogte te stellen – een uitvoeringsinstantie van de overheid dat langdurig werklozenv via het door zijn bedrijfje geboden reïntegratietraject bij de bank in dienst zouden komen. Hiermee wekte hij de schijn van belangenverstrengeling, oordeelde de Tuchtcommissie, en legde een berisping op.

De volledige uitspraken zijn in te zien op http://www.tuchtrechtbanken.nl/uitspraken.

Tags