Berisping wegens niet centraal stellen klantbelang

Deel deze pagina

Een bankmedewerker is berispt door de onafhankelijke Tuchtcommissie omdat de medewerker het belang van een cliënt in een zaak betreffende inzage in krediet-dossiers niet centraal gesteld heeft. In twee vergelijkbare zaken werden de klachten niet gegrond verklaard.

Klantbelang niet centraal gesteld
Een melder diende een klacht in tegen een medewerker van haar bank omdat deze zou hebben geweigerd inzage te geven in het kredietdossier van de melder. Over een verwant informatietraject is de bankmedewerker niet (pro-)actief genoeg geweest in het informeren van melder en het (laten) beoordelen van de verzoeken, oordeelde de Tuchtcommissie. De commissie acht de klacht gegrond en legde een berisping op. Het Aanklagersbureau gaat tegen de beslissing in beroep.

Inzage kredietdossier: klacht niet gegrond
Een melder diende een klacht in tegen een medewerker van een bank betreffende de – in de ogen van de melder – gebrekkige informatieverschaffing van de kant van de medewerker. De Tuchtcommissie beoordeelde de klacht als niet-gegrond.

Inzage kredietdossier 2: klacht niet gegrond
Een melder diende een klacht in tegen een medewerker van een bank omdat melder vond dat haar bepaalde informatie verschaft diende te worden uit een kredietdossier. De Tuchtcommissie oordeelde dat de informatieprocedure van de kant van de bank volgens de regels is uitgevoerd. Voorts is de bank niet verplicht de door de melder gezochte informatie te verschaffen, oordeelde de Tuchtcommissie. Om deze redenen acht de commissie de klacht ongegrond.

De volledige uitspraken zijn in te zien op http://www.tuchtrechtbanken.nl/uitspraken.

Download hier het volledige persbericht.

Tags