Bankmedewerkers bekeken gegevens van verdachte tramaanslag Utrecht

Deel deze pagina

Zeven bankmedewerkers hebben de Bankierseed overtreden door de adresgegevens te bekijken van de verdachte van de Utrechtse tramaanslag in 2019. Gelet op de bijzondere omstandigheden ziet de Tuchtcommissie Banken ervan af om aan hen een maatregel op te leggen.

Op 18 maart 2019 kwamen bij een schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht vier mensen om het leven, twee personen raakten ernstig gewond. De politie publiceerde op die dag een opsporingsbericht met de naam en leeftijd van de man die werd verdacht van deze terreurdaad (en die daarvoor inmiddels is veroordeeld). De zeven bankmedewerkers gebruikten de informatie om in het banksysteem zijn adres en geboortedatum te raadplegen.

De Tuchtcommissie stelt vast dat hiermee de gedragsregels van de Bankierseed zijn overtreden: bankmedewerkers mogen niet zomaar persoonlijke informatie van klanten raadplegen. Zij neemt in aanmerking dat de aanslag die dag leidde tot een ‘landelijk zeer gespannen situatie’ en dat de medewerkers alleen inzage kregen in de adresgegevens, niet in financiële transacties. De bankmedewerkers noemden verschillende redenen om de rekening te bekijken: de een deed dit uit nieuwsgierigheid, de ander dacht een bijdrage te kunnen leveren aan de opsporing van de dader. In zes van de zeven gevallen vroeg de aanklager om een berisping. De Tuchtcommissie laat het bij de vaststelling van de overtreding van de gedragsregels, gelet op de bijzondere situatie.

Aan een van de medewerkers wordt wel een tuchtmaatregel opgelegd, namelijk een tijdelijk beroepsverbod. Zij mag 6 weken niet in de bancaire sector werken omdat zij veel vaker rekeninggegevens raadpleegde, van zichzelf maar ook van broers en zussen. Deze medewerkster is ontslagen door de bank waarvoor zij werkte.

De Tuchtcommissie constateert dat een aantal overtredingen pas na bijna 10 maanden is gemeld bij Tuchtrecht Banken. Zij benadrukt dat meldingen zo spoedig mogelijk dienen plaats te vinden. ‘Voorkomen moet worden dat bankmedewerkers langer dan nodig in onzekerheid verkeren over het al dan niet starten van een tuchtrechtelijke procedure tegen hen. Bovendien doet groot tijdsverloop afbreuk aan de doeltreffendheid van het bancaire tuchtrecht.’

De volledige uitspraken zijn in te zien op: uitsprakenoverzicht

De directe links naar de uitspraken:

uitspraken tram 25 november 2020

uitspraken tram 16 december 2020

Tags