Bankierseed geldt ook voor privégedrag bankmedewerkers

Deel deze pagina

Volgens de Tuchtcommissie is de privégedraging tuchtrechtelijk te toetsen omdat er voldoende raakvlakken zijn met het werk bij de bank. Een beroepsverbod van 5 maanden is passend omdat het gedrag van de bankmedewerker het vertrouwen van de samenleving in het bankwezen ernstig schaadt. De Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken had gevraagd om een verbod van 3 maanden.

Gebruik van klantgegevens
De Tuchtcommissie legde een beroepsverbod van een half jaar op aan een medewerker die klantdossiers doorstuurde naar zijn eigen privé-mail-adres. Het is onaanvaardbaar dat vertrouwelijke gegevens van klanten op deze wijze buiten de bank worden gebracht. De medewerker was ontslag aangezegd en wilde de klantgegevens in een nieuwe functie kunnen gebruiken. Dat hij dit nooit heeft gedaan, maakt de overtreding volgens de Tuchtcommissie niet minder ernstig.

Onbevoegd rekeningen bekijken
Beroepsverboden werden ook opgelegd aan twee bankmedewerksters die zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van familieleden, collega’s en buren bekeken. De ene medewerkster raadpleegde meer dan 3000 schermen van 75 personen, de andere ruim 300 schermen van 28 personen. De Tuchtcommissie spreekt in het eerste geval van “een gewoonte waar schijnbaar geen rem op zat”. Deze medewerkster mag 5 maanden niet in de bancaire sector werken. Voor de andere geldt een beroepsverbod van 3 maanden.

Verzachtende omstandigheden
De Tuchtcommissie sprak zich ook uit over een bankmedewerkster die zelf de handtekening van een klant op een formulier plaatste. Dit wordt beschouwd als een bijzonder ernstige schending van de gedragsregels, ook al is het aannemelijk dat zij de klant niet wilde benadelen. De Tuchtcommissie houdt rekening met verzachtende omstandigheden. Zo konden de formulieren door een systeemupdate niet in het bijzijn van de klant worden geprint. Ook weegt mee dat de medewerkster, die al 17 jaar bij de bank had gewerkt, hierdoor haar baan kwijt is geraakt. Het beroepsverbod geldt daarom voor 2 weken in plaats van 3 maanden, zoals was gevraagd door de Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken.

De volledige uitspraken zijn in te zien op https://www.tuchtrechtbanken.nl/uitspraken.

Download hier het volledige persbericht.

Tags