Bankierseed geldt ook na einde dienstverband

Deel deze pagina

Ook voormalige bankmedewerkers van banken moeten zich houden aan de bankierseed. Dat blijkt uit een uitspraak van de Commissie van Beroep van de Stichting Tuchtrecht Banken. Sommige gedragsregels voor bankmedewerkers kunnen doorwerken na het dienstverband, zoals de verplichting om informatie geheim te houden en om open en eerlijk te zijn.

De Commissie van Beroep deed de uitspraak naar aanleiding van een klacht over een uitzendmedewerker die geld zou hebben opgenomen van de rekening van een klant. De Tuchtcommissie vond het niet voldoende aannemelijk dat de medewerker de geldopname had gedaan. Wel aannemelijk was dat hij later, in de tuchtprocedure, een vervalst opnamebewijs had overgelegd. Daaruit moest blijken dat hij het geld van zijn eigen rekening had opgenomen. Volgens de Tuchtcommissie viel deze vervalsing echter niet onder het bancaire tuchtrecht omdat het dienstverband al was geëindigd.

Ook de Commissie van Beroep vindt de geldopname onvoldoende aannemelijk geworden, maar zij denkt anders over de reikwijdte van het tuchtrecht. Een eenmaal afgelegde bankierseed kan wel degelijk leiden tot verplichtingen na vertrek bij de bank. Anders zouden bankmedewerkers zich kunnen onttrekken aan tuchtrechtelijke verplichtingen door bijvoorbeeld ontslag te vragen.

Dat acht de Commissie van Beroep ongewenst. Zo moeten zij ook daarna vertrouwelijke informatie geheimhouden en open en eerlijk zijn. Omdat de ex-medewerker niet open en eerlijk is geweest, legt de Commissie van Beroep hem een berisping op.

Winkeldiefstal niet binnen grenzen van tuchtrecht
In een andere zaak heeft de Commissie van Beroep geoordeeld dat winkeldiefstal door een bankmedewerkster in een kledingwinkel in de nabijheid van het kantoor buiten het bereik van het bankentuchtrecht valt. De Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken wilde een beroepsverbod voor een bankmedewerkster die daar kledingstukken zou hebben gestolen.

Net als de Tuchtcommissie vindt de Commissie van Beroep dat er in de omstandigheden van dit geval te weinig raakvlakken zijn tussen de eventuele diefstal en de functie van de medewerkster en de positie van de bank. Niet al het niet-integere gedrag valt binnen de grenzen van het tuchtrecht.

De volledige uitspraken zijn in te zien op https://www.tuchtrechtbanken.nl/uitspraken.

Download hier het volledige persbericht.

Tags